Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.Kredi Risk Analizi

Kredi Risk Analizi

Yatırımlarınızı daha da fazlalaştırmanın formülü Kuzey Finans Risk Analizi ve Yatırım Analizi Danışmanlığı hizmetleriyle tüm tehlikeli süreçleri geride bırakabileceğiniz yol haritası belirleyebilirsiniz. Finansal risk analizi, koşulların röntgeni ve sizin gelecekte ne kadar başarılı olup olamayacağınız konusunda size fikir veren analiz tekniğidir.

Kuzey Finansal Danışmanlık olarak genellikle basit bir nedenle yatırımların risk analizi ile ilgili sorularla karşılaşıyoruz. Yatırım yapmak herhangi bir şirketin varlık sebebidir , teknolojik ve finansal ilerlemeyi belirleyen sebeptir. Ancak yatırım yapmak, doğal olarak bir RİSK almayı içerir . Tüm girişimcilerin bildiği gibi risksiz yatırım yoktur. Finansal risk değerlendirmesi , herhangi bir girişimcinin herhangi bir girişimde bulunmadan önce bilmesi gereken en önemli yönlerden biridir.

Finansal Yatırımlarınızda Risk Analizi Nedir?

Finansal risk analizi;  bir yatırımın iyi olup olmadığını bilmek istediğimizde, sözde risk belirleyicilerini aklımızda tutmamız gereken unsurlardır. Bunlar, yatırımın kendisine eşlik eden doğal bileşenlerdir. Yatırımların analizini yapmak tam olarak şunu ortaya çıkarır;  yatırılan sermayeyi kaybetme risk marjını azaltmaktır.

Risk dediğimizde neyi kastediyoruz?

Bir yatırımın riskini değerlendirirken nelere dikkat etmelisiniz?

İş pratiğinde veya sektör dilinde “yatırılan paranın buhara dönüşmesi” gibi risklerden bahsetmekteyiz. Bir yatırımın nakit akışı açısından finansal kaynakları nasıl kullanarak güçlü hale geldiğini belirleyebilecek stratejiler kadar, bu yatırımı tamamen veya kısmi olarak kaybetme risklerini her zaman göz önünde bulundurmak gerekir.

Finansal Risk Analizi Danışmanlığı

Finansal değerlerinizin korunabilmesi için yaptırmanız gereken en önemli işlemlerin başında risk analizi gelmektedir. Finansal risk analizi, yatırımlarınız ve girişimlerinizle ilgili size güncel durum değerlendirmesi yaparak bilgi veren bir sistem olması sebebiyle mutlaka Finansal Risk Analizi Danışmanlığı almanız gerektiğini düşünüyoruz. Profesyonel ve günceli takip eden finans danışmanlarımızdan alacağınız yönergeler kapsamında finansal yatırımlarınızın güncel değerlerini ve ileriki nerede olabileceklerini görmeye başlayabilirsiniz. Bir yatırımdan kazanç sağlama hedefi ve yatırımın tamamen kayba dönüşmesi arasında çok ince bir çizgi vardır. İşte bu ince çizgiyi görebilmek için Kuzey Finans ve Kredi Danışmanlığı aracılığıyla başarabilmek ayrıcalıklı bir konudur.

 

 

 

Sıkça Sorulan Sorular

Finansal risk analizi, bir riskin potansiyel etkisinin ve maruz kalma derecesinin hesaplanmasıdır. Riske maruz kalma derecesi nicel olarak ölçülür. Bir olayın şirketin yalnızca belirli bir alanını etkilemesi durumunda, olası etki, riskin oluşma olasılığının yaklaşık finansal kaybın hesaplanmasıyla çarpılmasıyla tahmin edilebilir.

Finansal riski dört geniş kategoriye ayırarak sağlanır: Piyasa riski, kredi riski, likidite riski ve operasyonel risk.

Finansal risk, işletmenizin borcunuzu yönetme ve finansal yükümlülüklerinizi yerine getirme yeteneğini ifade eder. Bu tür risk tipik olarak istikrarsızlıklar, finansal piyasadaki kayıplar veya hisse senedi fiyatlarındaki, para birimlerindeki, faiz oranlarındaki vb. hareketlerden kaynaklanır. Fİnansal Risk oranları da tüm bu süreçlerdeki işlem hareketleri ve güncel standartlar düzleminde düşünülerek hesaplanmaktadır.

Örneğin, finansal risklerin ana türlerinden biri olan kredi riski analizi, borçlunun yükümlülüklerini yerine getirememe olasılığını değerlendirir. Bu bilgilerle banka, bunun olmasını önlemek veya etkisini mümkün olduğunca azaltmak için adımlar atar. Finansal Risk Yönetimi, riskleri belirleme, analiz etme ve bunları kabul etmeye veya azaltmaya dayalı olarak yatırım kararları verme sürecidir . Bunlar nicel veya nitel riskler olabilir ve bir işi bunlara karşı korumak için mevcut Finansal araçları kullanmak bir Finans yöneticisinin işidir.

Kredi Danışmanlığı